نوشته‌ها

چرا رنگ تاتو پاک می شود و چرا رنگ تاتوهای قدیمی ماندگار تر بوده اند

تاتو سالن مریم

به طور کلی رنگ تاتو از وترکیباتی ساخته می شود که جذب بدن نمی شود. و با همل تاتو بوسیله سوزن به زیر پوست می رود و به جداره پوست می چسبد ، و با گذشت زمان بدن رنگ را دفع می کند .

ودر پوست های مختلف زمان های متفاوتی دارد . اینکه تاتو در گذشته دوام بیشتری داشته به علت استفاده از رنگ های تیره بخصوص رنگ مشکی بوده . و همچنین در گذشته تاتو بسیار عمیق تر زده می شده . رنگ مشکی تنها رنگی هست که هرگز پاگ نمی شود.