نوشته‌ها

رفع تیرگی بدن در هفت جلسه

زانو
آرنج
زیر بغل

ترکیبی از سدر و ماست را بصورت ضماد با کمی آب یا سرکه مخلوط کرده و روزی نیم ساعت هر سه روز یکبار تا ۷ جلسه روی موضع تیره بگذارید