باشگاه مشتریان سالن زیبایی مریم

چگونه در باشگاه مشتریان عضو شویم

سالن زيبايي مريم در راستاي مشتري مداري و وفاداري مشتريان به مجموعه با هدف ارتقاء كيفي و تخفيف خدمات در مراجعات بعدي ، كارتهاي الكترونيكي با ذخيره سازي ١٠ تا ٢٠ درصد مبلغ پرداختي در مراجعات بعدي و استفاده از مبلغ ذخيره شده اين امكان را براي مشتريان وفادار سالن زيبايي مريم فراهم ميكند كه از خدمات سالن با تخفيفات ويژه بهره مند گردند…
به عنوان مثال در اولين مراجعه خدماتي با مبلغ ٢٠٠ هزار تومان انجام گرفته و كارت مذكور را با شارژ ٢٠٪‏ پرداختي كه ٤٠ هزار تومان ميشود دريافت ميكنيد.
در مراجعه بعدي خدمتي با مبلغ ١٠٠ هزار تومان انجام دادين و پرداختي شما با ارائه كارت الكترونيكي باشگاه مشتريان ٦٠ هزار تومان ميشود و دوباره كارت مذكور به شما عودت ميگردد كه ٢٠٪‏ كل خدمت ارائه شده ميباشد و شارژ ٢٠ هزار توماني براي مراجعه بعدي در آن ذخيره شده است. با اين روش تمامي خدمات با تخفيفات قابل قبولي عرضه شده و همينطور با كيفيت كار مطلوب ميتوان وفاداري مشتريان را به مجموعه صد چندان نمود…