نرخ خدمات سالن زیبایی مریم

 • 70000 تومان

  ماساژ ریلکسی
 • 100000 تومان

  ماساژ درمانی
 • 20000 تومان

  ماساژ صورت
 • 25000 تومان

  ماساژ سینو
 • 25000 تومان

  ماساژ میگرن
 • 25000 تومان

  ماساژ افتادگی صورت
 • 50000 تومان

  ماساژ گرفتگی کل بدن
 • از 80 تا 120هزار تومان

  کاشت مژه
 • 200000 تومان

  میکاپ و شنیون VIP
 • 100000 تومان

  میکاپ و شنیون معمولی
 • 5000 تومان

  بافت شاخه ای
 • 40000 تومان

  مژه تکی
 • 20000 تومان

  مژه یکسره
 • 10000 تومان

  نصب مژه دانه ای
 • 25000 تومان

  رنگ از خود
 • 20000 تومان

  کوپ
 • 20000 تومان

  طراحی ابرو
 • 15000 تومان

  خط چشم
 • 25000 تومان

  مانیکور
 • 35000 تومان

  پدیکور
 • 40000 تومان

  پارافین تراپی
 • 75000 تومان

  کاشت ناخن
 • 30000 تومان

  ترمیم ناخن
 • 110000 تومان

  کاشت تخصصی
 • 5000 تومان

  لاک ساده
 • 5000 تومان

  طراحی از
 • 40000 تومان

  پاکسازی
 • 40000 تومان

  ژلیش ناخن طبیعی
 • 20000 تومان

  ژلیش روی کاشت

 • 20000 تومان

  بند و ابرو
 • 10000 تومان

  بند
 • 14000 تومان

  ابرو
 • 3000 تومان

  دور لب
 • 3000 تومان

  رنگ ابرو
 • 3000 تومان

  دور ابرو
 • 20000 تومان

  وکس صورت
 • 25000 تومان

  وکس با گردن
 • 45000 تومان

  اپیلاسیون کل
 • 75000 تومان

  اپییلاسیون کل دائم
 • 20000 تومان

  اپیلاسیون معمولی
 • 5000 تومان

  وکس پشت لب
 • 5000 تومان

  وکس خط ریش
 • 3000 تومان

  وکس چانه
 • 5000 تومان

  وکس گردن
 • 35000 تومان

  رنگ ریشه
 • 100000 تومان

  شنیون و میکاپ ساده
 • 200000 تومان

  شنیون و میکاپ ویژه