ابرو و طراحی دائم

  1. طراحی ابرو
  2. هاشور سه بعدی
  3. هاشور لایت
  4. هاشور مویی
  5. پاک کردن ، ترمیم و تصحیح ابروهای بدشکل
  6. طراحی خط چشم ، بن مژه
  7. برجسته سازی لب ، رژ لب بدون درد و خونریزی
  8. طراحی بدن و کار با حنا